61-45647984-A0001

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

Názov zariadenia: Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Pezinok, (ETHICA s.r.o.)

Odborné zameranie: pediatria (007) – KPZS: P74834008201,

Miesto prevádzky: 1. NP, m.č. 3, Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 1654/2, 90201 Pezinok

Odborný zástupca: MUDr. Andrea Žemberová

Pridelené zdravotné obvody: Pezinok (okres Pezinok): Dobšinského, Farská, Fortna, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Hroznová, Kalinčiakova, Kollárova, Lesnícka, M. R. Štefánika, Mahulanka, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Muškátová, Mýtna, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rulandská, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Št. Polkorába, Tehelná, Veltlínska, Za hradbami, Záhradná