Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie. Pod zotavovacím podujatím sa rozumie akékoľvek podujatie, kde deti trávia - spia - viac ako 4 noci.  Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti...